تبلیغات
  - ورزشی برنامه هفتگی حلقه های صالحین پایگاه ** گروهان یك:نوجوانان دسته اول:حلقه شهید ابوالحسنی سطح یك: مقطع راهنمائی موضوع: احكام شرعی تعداد: 22نفر سرگروه: مهندس سعادت جمشیدی روز: سه شنبه * دسته دو: حلقه شهید اسد فلاح سطح دو: دبیرستان موضوع: آشنائی با بسیج تعداد: 22نفر سرگروه: مهندس بهزاد افضل روز: پنج شنبه * دسته سه: حلقه شهید یوسف فخیمی سطح دو: دبیرستان موضوع: حكمت مطهری تعداد: 22نفر سرگروه: مهندس داریوش فرهادی روز: دوشنبه * گروهان دو: جوانان دسته اول: حلقه شهید براتعلی داداشی سطح دو: سایر افراد موضوع: جریان شناسی تعداد: 22نفر سرگروه: حاج ناصر حسین زاده روز: شنبه * دسته دو: حلقه شهید علی مولائی سطح یك: تحصیل كرده موضوع: دفاع مقدس تعداد: 22نفر سرگروه: مهندس وحید اشرفی روز: یكشنبه * دسته سه: حلقه شهید سیفعلی توحیدی سطح دو: سایر افراد موضوع: مسائل اجتماعی تعداد: 22نفر سرگروه: مهندس حسین علی بلوط زاده روز: دوشنبه * گروهان سه:میانسال دسته اول: حلقه شهید امین صیامی سطح دو: سایر افراد موضوع: عقیدتی سیاسی تعداد: 22نفر سرگروه: مهندس بهزاد ایرانی روز: دوشنبه * دسته دو: حلقه شهید بهمن عبدی سطح یك: تحصیل كرده موضوع: تاریخ اسلام و انقلاب تعداد: 22نفر سرگروه: مهندس مظاهر صلحی روز: چهارشنبه * دسته سه: حلقه شهید اشرف آزاد سطح هئتی و انسی موضوع: تفسیر قرآن تعداد: 22نفر سرگروه: حاج صادق مرادی روز: جمعه * گروهان چهار : میانسال دسته اول: حلقه شهید ابوالفضل پاشاپور سطح اركان پایگاه و گردان موضوع: ولایت فقیه تعداد: 22نفر سرگروه: مهندس كیومرث حسن زاده روز: جمعه

الف .  تیم فوتسال (جوانان)

ب . تیم فوتسال (نوجوانان)

پ. تیم تیر و كمان

ت . تیم فوتبال

ث . تیم كاراته

************

الف . اسامی تیم فوتسال (جوانان)

1. کیان جمشیدی

2. پیمان صیامی

3. سیامک برادران

4. بهزاد افضل

5. میثم ندائی

6. بابک برادران

7. ولی برادران

8. بهروز مرادی

9. بابك جهانگیری

ب . تیم فوتسال (نوجوانان)

1. مجید توحیدی

2. میلاد هاشمی

3. شهریار حسن زاده

4. رضا محرمی

5. افشین ولیزاده

6. اكبر فصیحی

7. مهدی امن الهی

8. بهنام مختاری

9. علی فتح الهی

10. پویا جهانگیری

11. میلاد صیامی

12. محسن كریمی

13. علی كریمی

14. وحید اجمالی

15. محسن امینی

16. علی رضاوند

17. میلاد امانی

18. امیر هاشمی

19. سهیل حضوری

20.آرمین حسن زاده

21. افشار جوانشیر

22. یاسر جاهد

پ . اسامی تیم تیر و كمان:

1. افشین آزاد تكچی

2. میلاد آزاد تكچی

3. مهرداد آزاد تكچی

4. داریوش فرهادی اجیرلو

5. ولی برادران

ت . اسامی تیم فوتبال

1. سعادت جمشیدی

2. بهرام پناهیان

3. میثم ندائی

4. قاسم هوشیار

5. وحید ابراهیمیان

6. رسول اصغر زاده

7. بهزاد حسن پور

8. بهرام حسن پور

9. شهریار اصغر زاده

10. مرتضی علیزاده

11. علی برادران

12. بهروز بصیرت

13. فردین كمالی

ث . اسامی تیم كاراته

1. آرمین حسن زاده

2. الله شكر مهدی بیجقی

3. هادی خداپناه

4. اتصار جعفرزاده

5. بهرام جسور

6. سجاد احمدی

7. جواد شیخ الاسلامی

8. احمد احمدی

9. مرتضی علیزاده

مسئول تربیت بدنی پایگاه شهید بهشتی

بهزاد افضل